หมู่บ้านและชุมชน


ข้อมูลหมู่บ้านและชุมชน

 • หมู่ 4 บ้านสันทรายน้อย

  หมู่ 4 บ้านสันทรายน้อย มีประชากร รวม 644 คน
  ดูรายละเอียด
 • หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก

  หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก มีประชากร รวม 444 คน
  ดูรายละเอียด
 • หมู่ 2 บ้านกิ่วพร้าว

  หมู่ 2 บ้านกิ่วพร้าว มีประชากร รวม 301 คน
  ดูรายละเอียด
 • หมู่ที่ 1 บ้านด้าย

  หมู่ที่ 1 บ้านด้าย มีประชากร รวม 911 คน
  ดูรายละเอียด
1