รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

233
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

 

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร