ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

148
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร