ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (18 กค 2558)

164
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร