สถานที่ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220

โทรศัพท์

053-785009

โทรสาร

Fax : 053-785444

อีเมล

admin@bandai.go.th