รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี พ.ศ.2559

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย รองนายกฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านด้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนตำบลบ้านด้าย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงบรรจุผักปลอดภัย บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย