โครงการคนไทยใจอาสา

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการคนไทยใจอาสา ครั้งที 1 ณ วัดป่าบงงาม ตำบลบ้านด้าย