งานฤดูหนาวและของดีอำเภอแม่สาย ครั้งที 3

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้ายพร้อมด้วยพนักงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมเดินขบวนงานฤดูหนาวและของดีแม่สาย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558