ประชาสัมพันธ์
นายศุพชีพ มั่งคั่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

ส่งเสริมวัฒนธรรม บำรุงการศึกษา เน้นความซื่อสัตย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต มลพิษหมดไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปฏิทินกิจกรรม


Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

โครงการคนไทยใจอาสา

Update :2016-02-15 15:40:36

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการคนไทยใจอาสา ครั้งที 1 ณ วัดป่าบงงาม ตำบลบ้านด้าย

ภาพกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าบงงาม

Update :2016-02-15 15:37:44

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าบงงาม ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหาร และเพือสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาไปอีกนานนับ

งานฤดูหนาวและของดีอำเภอแม่สาย ครั้งที 3

Update :2016-02-15 15:12:51

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้ายพร้อมด้วยพนักงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมเดินขบวนงานฤดูหนาวและของดีแม่สาย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

อบต.บ้านด้าย แจกกระเบื้องแก่ผู้ประสบภัย (วาตภัย)

Update :2016-02-15 15:04:40

อบต.บ้านด้าย แจกกระเบื้องแก่ผู้ประสบภัย (วาตภัย)Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี พ.ศ.2559

Update :2016-04-25 14:31:34

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย รองนายกฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านด้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนตำบลบ้านด้าย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงบรรจุผักปลอดภัย

กีฬาช้างน้อยเกมส์ ประจำปี 2555

Update :2016-02-15 14:20:11

กีฬาช้างน้อยเกมส์ ประจำปี 2555

งานกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สาย ครั้งที่ 11

Update :2016-02-15 14:11:06

งานกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สาย ครั้งที่ 11

งานประเพณีลอยกระทง ปี 2554

Update :2016-02-15 14:04:12

งานประเพณีลอยกระทง ปี 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

Update :2016-02-16

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

Update :2016-02-26

ระเบียบข้อกฏหมาย

Update :2016-02-17

องค์ความรู้

Update :2016-02-17

สายตรงนายก

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย เชียงราย 57220

  • admin@bandai.go.th
  • 053-785009
  • 053-785444

Socialmedia & Application